EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF UNIVERSITY CLASSROOMS WITH THE FUZZY LOGIC

Fadime Diker

DOI Number
https://doi.org/10.2298/FUACE190528020D
First page
341
Last page
357

Abstract


In this paper, a fuzzy logic algorithm was created in order to grade and classify the design efficiencies of classrooms selected from Süleyman Demirel University. The existing classrooms were examined on site and the orientation of the classrooms, the number of people, the classroom area and the window area of the classroom were calculated. As the input variables, the orientation of the classrooms, the number of people, the area per-capita and the ratio of window area to the classroom area were modelled. The design efficiencies of the classrooms as the output variables were obtained by the rules formed among the input variables. In the model, fuzzy model as the Mamdani type and "weighted average" method as the clarification method were used. For fuzzy logic model, 180 fuzzy rules have been formed in the type of IF, which are associated with the facade of the classroom, the number of people, the area per capita and the ratio of the window area of the classrooms to the design efficiency of the classroom. Design efficiency of the classrooms were created; the design efficiency classes and the average design efficiencies of classrooms in faculties were compared and concluded according to faculties. The efficiency of the classrooms, which is the main place of the educational buildings, depends on the decisions taken during the design phase. With the model created in this paper, more efficient designs will be provided by having knowledge about the design efficiency through making use of the decision-making process of the classrooms during the design process. 


Keywords

Fuzzy logic, Decision making, Classroom, Design efficiency

Full Text:

PDF

References


AL, S., (2014). Eğitim Yapılarının Fiziksel Konfor Koşullarının Öğrenci Başarısına Etkisi. Karadeniz Technical University, Institute of Science, Doctorate Thesis, 375, Trabzon.

BAL, S., EKİNCİ, C.E., (2012). Etkili Ve Verimli Eğitim İçin Dersliklerin Fiziki Ortam Özelliklerin İncelenmesi. E-Journal Of New World Sciences Academy, 7, 96-105.

ÇETİNKAYA, S., (2016). Eğitim Yapılarında Tasarım Kriterlerinin Araştırılması. Haliç University, Institute of Science, Master Thesis,117, İstanbul, Turkey, 2016.

ERKAN, I., TIĞDEMİR, M., & KARAŞAHİN, M. (2017). Analysıs Of Desıgn And Capacıty By Arrangıng The Functıons In Small Scaled Aırport Termınal Buıldıng. Scientific Herald of the Voronezh State University of Architecture & Civil Engineer.

KAHRAMAN, C., CEBECI, U., ULUKAN, Z. (2003a). Multi-Criteria Supplier Selection Using Fuzzy AHP, Logistics Information Management, 16 (6), p.382-394.

KATIRCI, R.H., (2016). Eğitim Yapılarında Mimari Tasarım Ve Kullanıcı İlişkisinin Değerlendirilmesi: Santral Istanbul. Beykent University, Institute of Science and Technology, Master Thesis, 112, Istanbul.

KAZANASMAZ, T.; TAYFUR G., (2010). Hasta Bakım Ünitelerinin Tasarım Verimliliklerinin Bulanık Mantık Modeli Bağlamında Değerlendirilmesi. Megaron. 2010;5(1):11-22.

KISA, O., P., (2009). Türkiye İklim Bölgeleri Bağlamında Ekolojik Tasarım Ölçütleri Sistematiğinin Oluşturulması ‘Kayaköy Yerleşmesinde Örneklenmesi’. Trakya University, Institute of Science and Technology, PhD Thesis, Edirne.

KONSTANDINIDOUA, M.; NIVOLIANITOUB, Z.; KIRANOUDISA, C.; MARKATOSA, M., (2006). A Fuzzy Modeling Application Of Cream Methodology For Human Reliability Analysis. Reliability Engineering And System Safety , 91, 706–716.

KÜÇÜKOĞLU, A.; ÖZERBAŞ, M. A., (2004). Eğitim Ergonomisi Ve Sınıf İçi Fiziksel Değişkenlerin Organizasyonu, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4.

MAYUK, S. G., (2015). Yapı Elemanı Tasarım Süreci İçin Bulanık Çok Ölçütlü Bir Değerlendirme Modeli Önerisi. Mimar Sinan Fine Arts University, Institute of Science and Technology, PhD Thesis,268, Istanbul.

ÖZ, A.H., (2007). Yük Helikopteri Seçiminde Bulanık Çok Amaçlı Karar Verme Modeli, PhD Thesis, ITU, Institute of Science and Technology, Istanbul.

ÖZDEMİR DAĞ, G., (2011). Enterkonnekte Elektrik Güç Sistemlerinde Kapalı Çevrim Güç Akışlarını Önlemeye/Düzenlemeye Yönelik Bulanık Karar Verme Temelli Bir Yöntem. İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Doktora Tezi, 156s, İstanbul.

PAMUCAR, D., CIROVIC, G. 2018. Vehicle route selection with an adaptive neuro fuzzy inference system in uncertainty conditions. Decision Making: Applications in Management and Engineering, 1(1), p. 13-37. https://doi.org/10.31181/dmame180113p.

SREMAC, S., TANACKOV, I., KOPİC, M., RADOVİC, D. 2018. ANFIS model for determining the economic order quantity. Decision Making: Applications in Management and Engineering, 1 (2), 81-92. https://doi.org/10.31181/dmame1802079s.

STOJČİĆ, M., STJEPANOVİĆ, A., & STJEPANOVİĆ, ĐORĐE. 2019. ANFIS model for the prediction of generated electricity of photovoltaic modules. Decision Making: Applications in Management and Engineering, 2(1), 35-48. https://doi.org/doi.org/10.31181/dmame1901035s.

ŞEN, Z., (1999). Mühendislikte Bulanık Mantık. Lecture Notes, Faculty of Civil Engineering, Istanbul Technical University, Maslak, Istanbul.

ŞENSOY, S.A, (2018). Eğitim Yapılarında Sirkülasyon Alanları. Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi (TMD), 175-200. Doi: 10.17365/TMD.2018.2.2

TAYFUR, G., (2003). Bulanık Mantık İle Akarsularda Dağılma (Dispersiyon). Katsayısının Kestirimi, I. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu 22-26.

TC MEB İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI (2015). Educational Structures Minimum Design Standards Guide. 01.11.2018, http://iedb.meb.gov.tr/www/egitim-yapilari-asgari-tasarim-standartlarikilavuzu-2015/icerik/298.

TÜRKBEY, O. (2003). Makina Sıralama Problemlerinde Çok Amaçlı Bulanık Küme Yaklaşımı, Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:18 Sayı:2, s.63-77.

VILELA, M., OLUYEMI, G., & PETROVSKI, A. 2019. A fuzzy inference system applied to value of information assessment for oil and gas industry. Decision Making: Applications in Management and Engineering, 2(2), p.1-18. https://doi.org/10.31181/dmame1902001v.

YANG, T., HUNG, C. C. (2007). Multiple-Attribute Decision Making Methods for Plant Layout Design Problem, Robotics and Computer Integrated Manufacturing, 23, p.126-137.

ZORLU, T.; İSMAİLOĞLU, S., (2018). Yapılandırmacı Eğitim Felsefesinde Dersliklerin Mekânsal Özellikleri Üzerine Bir Değerlendirme: Rize İli Örneği. Online Journal Of Art And Design, 6, 148-173.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0354-4605 (Print)
ISSN 2406-0860 (Online)
COBISS.SR-ID 98807559