THE APPLICABILITY OF THE CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS IN POLAND

Edyta Krzysztofik

DOI Number
https://doi.org/10.22190/FULP1803173K
First page
173
Last page
184

Abstract


The EU system for the protection of fundamental rights had been developing since 1969 until the date of entry into force of the Treaty of Lisbon, which established three areas for the protection of human rights. The first is based on the Charter of Fundamental Rights, the second refers to the general principle, as emphasized by the Court of Justice in its case law in the 1970s. The last area is the future one and it assumes strengthening the protection of fundamental rights within the Council of Europe system by obliging the EU to join the ECHR.
The Charter of Fundamental Rights initially had the status of an inter-institutional agreement, which acquired binding force only under the Treaty of Lisbon. Currently, it is a document with normative power equal to primary law. Each of the Member States is bound by the provisions of the Charter within the scope of EU competences and when implementing the EU law. Poland and the United Kingdom are additionally parties to Protocol No. 30, which is also treated as primary law. In addition, Poland attached two Declarations to the Treaty of Lisbon. The analysis of the Charter’s provisions and views of the doctrine clearly indicates that it is not a classic opt-out clause and the parties cannot release themselves from the obligation to apply the provisions of the Charter. The Declarations, on the other hand, are only political in nature and do not affect the scope of the Charter's application, but they define certain values that are important from the perspective of the Polish legal system.


Keywords

Protection of fundamental rights, EU law, Charter of Fundamental Rights

Full Text:

PDF

References


Arnold R. (2002), Karta Praw Zasadniczych Unii Europejskiej, Państwo i Prawo 2002, vol. 3

Banaszak B.,(2003), Zagadnienia podstawowe. Terminologia/ Banaszak B., Bisztyga A., Complak K., Jabłoński M., Wieruszewski K., Wojtowicz K (ed.), Ochrony praw człowieka, Zakamycze 2003

Barcz J., (2008), Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2008

Kamiński I.C., (2009), Karta Praw Podstawowych jako połączenie praw i zasad – strukturalna wada czy szansa?/ Wróbel A., (ed.), Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, Wróbel A., Warszawa 2009

Krzysztofik E., (2008), Ewolucja wspólnotowego systemu ochrony praw podstawowych, Studia Prawnicze KUL 2 (34) 2008

Krzysztofik E., (2014), Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, Roczniki Administracji i Prawa rok XIV

Łętowska E., 2005, Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje, Państwo i Prawo, 2005, no. 4

Mik C., (2001), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, zagadnienia podstawowe/ Podraza A., (ed.) Traktat Nicejski, Lublin 2001

Muszyński M., (2009), Polska Karta Praw Podstawowych po Traktacie Lizbońskim. Charakter prawny i granice związania, Przegląd Sejmowy, 1 (90)/2009

Schütze R., 2012, European constitutional law, Cambridge

Sieniow T., (2012), Ochrona praw i wolności jednostek w Unii Europejskiej, Kuś A. (ed.) Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej w zarysie, Lublin 2012

Wieruszewski R, (2008), Rola i znaczenie Karty Praw Podstawowych dla ochrony praw człowieka, Przegląd sejmowy, 2(85) 2008

Wieruszewski R., (2008), Rola i znaczenie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej dla ochrony praw człowieka, Przegląd Sejmowy 2(85)/2008

Wróbel A., (2013), Objaśnienia do art. 51 KPP/ Wróbel A. (ed.), Karta Praw Podstawowych unii Europejskiej, Komentarz, Warszawa 2013

Wróblewski M., (2015), Karta Praw Podstawowych w polskim sądownictwie – problemy i wyzwania, Krajowa Rada Sądownicza 2/2015

Wyrozumska A, (2007), Karta Praw Podstawowych – polskie obiekcje, Sprawy Międzynarodowe 2007, no. 4

Wyrozumska A., (2008), Inkorporacja Karty Praw Podstawowych do UE: status Karty w prawie UE, zakres obowiązywania i stosowania, główne problemy interpretacyjne z uwzględnieniem stanowiska polskiego, Barcz J. (ed.) Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, Warszawa 2008

Wyrozumska A., (2008), Znaczenie prawne zmiany statusu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Traktacie Lizbońskim oraz Protokołu Polsko-Brytyjskiego, Przegląd Sejmowy 2 (85) 2008
DOI: https://doi.org/10.22190/FULP1803173K

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 1450-5517 (Print)
ISSN 2406-1786 (Online)