Vol 21, No 2 (2023)

August 2023

Table of Contents

Articles

Mohsen Soori, Mohammed Asmael
PDF
175-190
Ji-Huan He, Qian Yang, Chun-Hui He, Abdulrahman Ali Alsolami
PDF
191-200
Baneswar Sarker, Shankar Chakraborty
PDF
201-222
Wenjie Zhou, Dongliang Yu, Yifan Wang, Junlin Shi, Bin Gan
PDF
223-238
Sujeet Kumar Chaubey, Kapil Gupta, Miloš Madić
PDF
239-258
Sayyid H. Hashemi Kachapi
PDF
259-272
Fenghe Wu, Hui Lian, Guobin Pei, Baosu Guo, Zhaohua Wang
PDF
273-292
Milan Zdravković, Nikola Korunović
PDF
293-305
Mehmet Ali Guvenc, Hasan Huseyin Bilgic, Selcuk Mistikoglu
PDF
307-322
Yan Cai, Liming Zhou, Ming Li
PDF
323-338