INTERACTIVE TECHNIQUES FOR UNDERSTANDING AND INTERPRETING FICTION NARRATIVE TEXT BY STUDENTS IN PRIMARY EDUCATION

Daniela Yordanova, Mariana Mincheva Garmidolova

DOI Number
https://doi.org/10.22190/FUTLTE221103022Y
First page
233
Last page
239

Abstract


This article comments on the synergistic interaction of related subject areas for the comprehension and interpretation of fictional narrative text by Primary School students. Methodological solutions illustrate possible options that can be used in pedagogical practice. The practical-applied aspect is based on a theoretical foundation related to the understanding that fiction narrative text has general and specific characteristics that determine the application of appropriate teaching techniques to students in the Ist-4th grade stage.


Keywords

fiction narrative text, specificity, interactive techniques, comprehension, interpretation, primary educational stage

Full Text:

PDF

References


Алексиева, M. (2017). Съвременни проекции на началната училищна педагогика. Бургас: БСУ.

Гарушева, П. (2009). Формиране на мотивация за учебна дейност чрез интерактивни методи и техники в урока по български език (с. 197-206). В: Отклонението като норма (Сборник в чест на проф. Р. Йовева). Шумен: Унив. изд. „Еп. Константин Преславски”.

Георгиева, Г. (2007). Интерактивността в представите на учителите. Педагогика, 12, 34-40.

Гюрова, В., Божилова, В., Вълканова, В., Дерменджиева, Г. (2006). Интерактивността в учебния процес. София.

Йорданова, Д. (Eд.) (2016). За някои особености на художествения текст с оглед изграждане на модел за възпитаване на внимание към четенето на деца от подготвителни за училище групи и ученици от началните класове. Научен сборник "Синтез на изкуствата при работа с художествен текст за развитие на внимание към четенето (подготвителни за училище групи и 1.-4. клас)". Велико Търново: "Exlibris".

Йорданова, Д. (Ед.) (2018). Развитие на четивна грамотност на ученици чрез работа с художествен текст. В. Търново: "Еxlibris".

Йорданова, Даниела (2013). Уроците по български език и литература в I – IV клас. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”.

Мойнова, М. Савчева, М. (2008). Интерактивните методи в обучението по изобразително изкуство. София: АзБуки-Просвета".

Vassileva, E. (2005). The Modernization of Education – an Untrodden Path. Primary Education, 4.

Вълчев, Р. (2004). Интерактивни методи и групова работа в междукултурното образование. София: Център Отворено образование.
DOI: https://doi.org/10.22190/FUTLTE221103022Y

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 2560 – 4600 (Print)
ISSN 2560 – 4619 (Online)