BEAUTIFUL GORENJSKA MUSIC – PAST AND PRESENT

Franc Križnar

DOI Number
-
First page
15
Last page
30

Abstract


The paper discusses music genres and authors, composers, creators and performers, ensembles, soloists and choirs of Gorenjska music throughout the area and epoch of Gorenjska. Gorenjska is a hilly land in the upper region of the Sava River in Slovenia. The „story” begins with the music of I. H. Gallus, continues to the Brothers’ Avsenik Ensemble and continues with Gorenjska music and musicians of today.


Keywords

Gorenjska, music genres, musicians, land

Full Text:

PDF

References


Beautiful Gorenjska (conceptual team Tatjana Eržen Dolžan, Damir Globočnik, Beba Jenčič, Verena Perko, Helena Rant, Monika Rogelj, Marjana Žibert). Guide to the permanent Exhibition of the Gorenjska Museum in Khislstein Castle, Kranj, 2012.

Bedina, Katarina, Nazori Slavka Osterca v tradiciji v glasbi in o glasbenem nacionalizmu, Muzikološki zbornik, 3, (1967): 89–94.

Kovačević, Krešimir (Ed), Leksikon jugoslavenske muzike (The Lexicon of Yugoslav Music), 1. and 2. book. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, 1984.

Author and Tihomir Pinter, Sto slovenskih skladateljev (The Hundred of Slovenian Composers), Ljubljana: Prešernova družba, 1997.

Author, Glasba v Prešernovem času in prostoru. Kranj: Mestna občina Kranj /1999/2000: 495–508.

Author and Tihomir Pinter, Sto slovenskih glasbenikov (The Hundred of Slovenian Musicians), Ljubljana: Prešernova družba, 2002.

Author, Portreti gorenjskih glasbenikov (The Portraits of Gorenjskan Musicians), Maribor: Inštitut glasbenoinformacijskih znanosti pri Centru za interdisciplinarne in multidisciplinarne razsikave in študije Univerze v Mariboru, 2006.

Kuret, Primož, Umetnik in družba. Slovenska glasbena misel po prvi vojni, In: A. Lajovic, M. Kogoj, S. Vurnik, The Artist and Society. The Slovenian music thought after the World War I, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1988.

Lipovšek, Marijan, Janko Ravnik, Klavirske skladbe, Ljubljana: Ed. DSS 537, 1973.

Neubauer, Henrik, Obrazi slovenskega baleta (The Faces of Slovenian Ballet). Ljubljana: 2008.

Prešeren, France, Pesmi (Poems). Kranj-Celovec-Ljubljana-Dunaj: Mestna občina Kranj-Hermagoras Verlag, 1999.

Rijavec, Andrej, K vprašanju slovenskosti slovenske inštrumentalne glasbe, Muzikološki zbornik, 15, (1979): 5–12.

Rijavec, Andrej, Slovenskost slovenske glasbe, Slovenski glasbeni dnevi, 5, Ljubljana, (1990): 97–103.

Sivec, Ivan, Tisoč najlepših besedil (A Thousand the most Beautiful Texts), Mengeš: ICO, 2002.

Stanonik, Tončka and Lan Brenk (Ed), Osebnosti: Veliki slovenski biografski leksikon (The Personalities: The Great Slovenian Biographical Lexicon), Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008.

Supičić, Ivan, Estetika europske glazbe (The Aesthetics of European Music), Zagreb: JAZU, 1978.

Škulj, Edo, Leksikon cerkvenih glasbenikov (The Lexicon of Churchs' Musicians), Ljubljana: Družina, 2005.

Škulj, Edo, Leksikon orgel in orglarjev (The Lexicon of Organs and Organists), Ljubljana: Škocjan by Turjak, 2013.

ARCHIVAL SOURCES:

The folder „The critiques,” the archives of the 10th Congress of the International Musicological Society, Department of Musicology at the Faculty of Arts, University of Ljubljana

Zgodovinski arhiv Ljubljana-Enota za Gorenjsko Kranj, fond Glasbena šola Kranj (matična knjiga za delavce in uslužbence)/Ljubljana Historical Archives – The Unit by Gorenjska in Kranj, the found of Music School in Kranj (the Register of the workers and employees).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Print ISSN: 2466-2887
Online ISSN: 2466-2895