PUBLIC ADMINISTRATION, PUBLIC TASKS - MUTUAL RELATIONS IN THE CONTEXT OF THE POLISH EXPERIENCES THE FIELD OF SAFETY AND SECURITY MANAGEMENT

Bernard Wisniewski, Tomasz Zweglinski, Robert Socha

DOI Number
10.22190/FUWLEP1603189W
First page
189
Last page
196

Abstract


Threats aimed at the security of the state comprise an open set. Unfortunately, it is not at all times possible to effectively prevent them. Therefore, efforts to counteract them and to minimize the consequences of their occurrence have always been undertaken, an effect of which is the analysis, assessment, monitoring and forecasting. The extent of said endeavors is as vast as a catalogue of researched phenomena. Because of its competences, the main tasks for the active operating of the state concerning ensuring an accepted by the society level of safety would be undertaken by the government administration. Implementation of tasks in this area reflects, without a doubt, the subordinate role of abovementioned administration regarding the beneficiary of all of its activities, that is the society. Over the years, the views on the nature, function and purpose of the public administration have changed. What reflects these changes is the opinion of experts in the field of administration and security, who, in their researches, attempt to determine the competences of the public administration and public tasks in the context of the safety of the state.


Keywords

Public administration, public administrative authority, public task, security, threat, defense, crisis management

Full Text:

PDF

References


Agopszowicz A., Gilowska Z., Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym, 2nd edition, C. H. Beck, Warszawa 1999.

Armstrong M., Jak być lepszym menedżerem, Publishing House ABC, Warszawa 1997.

Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa-Kraków 1994.

Boć J., Prawo administracyjne, Colonia Limited, Wrocław, 2003.

Bujak A., Zarys teorii kryzysu i reagowania kryzysowego, Research Bulletin WSOWLąd no. 3 (133) 2004.

Cieślak Z., Lipowicz I., Niewiadomski Z., Prawo administracyjne. Część ogólna, Publishing House Lewis Nexis, Warszawa 2002.

Dawidowicz W., Wstęp do nauk prawno-administracyjnych, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1974, p. 19 [in:] E.Ochendowski, Prawo administracyjne, część ogólna, published by Dom Organizatora, Toruń 1999.

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne – zarys wykładu, Liber, Warszawa 2002.

Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna – zagadnienia ogólne, Publishing House Liber, Warszawa 1999.

Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, 3rd edition, Liber, Warszawa 2004.

Kallas M., Lipowicz I., Niewiadomski Z., Szpor G., Prawo administracyjne. Część ustrojowa, Publishing House Lexis Nexis, Warszawa 2002.

Kitler W., Wiśniewski B., Prońko J., Problemy zarządzania kryzysowego w państwie, AON, Warszawa 2000.

Langrod J., Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, Reprint, Zakamycze, Kraków 2003.

Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1999.

Mały słownik języka polskiego, Scientific Publishers PWN, Warszawa 1999.

Mayer O., I Band Deutsches Verwalungsrecht, Leipzig 1924 (Berlin 1969).

Ochendowski E., Prawo administracyjne..., op. cit. p. 18 and see Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie, 9th edition, joint publication edited by. S.Wronkowski and M.Zmierczak, Scientific Publishers PWN, Warszawa 2005.

Podgórski K., Zadania samorządu terytorialnego (część ogólna), Katowice 1990.

Prońko J., Wiśniewski B., Wojtuszek T., Kryzys i zarządzanie, WSA, Bielsko-Biała 2007.

Szreniawski J., Prawo administracyjne ustrojowe. Podmioty administracji publicznej, edited by J. Stelmasiak and J. Szreniawski, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Lublin 2002.

Szydłowski B., Kierowanie działaniami organów administracji publicznej województwa w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (na przykładzie województwa śląskiego), PhD dissertation, AON, Warszawa 2004.

Wiśniewski B., Zapewnienie ciągłości funkcjonowania organów władzy i instytucji publicznych w okresie pokoju, kryzysu i wojny [in:] Obrona cywilna (niemilitarna) w obronie narodowej III RP, scientific editing W. Kitler, AON, Warszawa 2001.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN   0354-804X (Print)

ISSN   2406-0534 (Online)