RECEPTAREA LITERATURII SÂRBE ÎN ROMÂNIA ÎN ULTIMUL SFERT DE VEAC

Octavia Nedelcu

DOI Number
https://doi.org/10.22190/FULL1902115N
First page
115
Last page
128

Abstract


În prima parte a lucrării se face o scurtă trecere în revistă a activității de traducere din limba sârbă în limba română de-a lungul timpului, subliniindu-se importanța traducerilor în patrimoniul literar național. În continuare sunt prezentate traducerile operelor scriitorilor sârbi și ecourile acestora în critica literară ori valorizarea lor în diverse studii literare din ultimul sfert de veac. Cu precădere este vorba despre traducerile din creația lui Milorad Pavić, Miloš Crnjanski, Danilo Kiš și Ivo Andrić. Ultima pare a lucrării cuprinde o listă aproape completă de opere literare a scriitorilor sârbi traduși în limba română din 1990-2018.


Keywords

traduceri literare, receptarea literaturii sârbe în România, critica literară, traductologie, traducerile și literatura națională

Full Text:

PDF

References


Andriš, Ivo. 1994. „Poveste japoneză”. Traducere de Alice Dumitrescu din limba franceză. Lettre internationale, 10:54.

Andriš, Ivo. 2013. „Convorbiri cu Goya”. Traducere de Octavia Nedelcu. Lettre internationale 87:86–90.

Babeți, Adriana. 2003. „Danilo Kiš” în Dicţionarul romanului central –european din secolul XX. Timișoara.

OrizontV(6)6:18.

„Dramaturgia contemporană din Balcani”. 2008. Antologie de Andreea Dumitru. Cuvânt înainte de Doina Papp. Prefaţă de Ioana Ieronim. Traducerea pieselor sârbeşti de Ioana Flora şi Ruxandra Lambru. Fundaţia

culturală „Camil Petrescu”. Teatrul azi, Bucureşti.

Măruță, Mihnea. A murit Milorad Pavić – scriitorul visurilor. Blog: ihneamaruta.ro/2009/12/01/a-muritmilorad-pavic-scriitorul-visurilor/

Mihalache, Adrian, „Rigoarea diplomației și zborul fanteziei”, Lettre internationale 87: 91–92.

Nedelcu, Octavia. 2011. „Ontološke hipostaze”. Letopis Matice srpske 488 (6): 1167–1171.

Popa, Vasko. 1966. Versuri. Traducere de Nichita Stănescu. Bucureşti: Tineretului.

Popoviš, Radovan.1988. Ivo Andrić. Život. Belgrad: Jugoslovenska revija.

Stoianovici, Voislava. 1971. „Jugoslovenske književnosti u Rumuniji”. În Actele simpozionului dedicat

relaţiilor sîrbo- iugoslavo – române. 383–397. Panţevo: Libertatea.
DOI: https://doi.org/10.22190/FULL1902115N

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0354-4702 (Print)

ISSN 2406-0518 (Online)