ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΓΟΝΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑ ΦΡΑΓΚΙΑ

Tamara Kostic Pahnoglu

DOI Number
https://doi.org/10.22190/FULL211007004K
First page
039
Last page
050

Abstract


Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η έρευνα του τρόπου κατασκευής του χαρακτήρα του πρωταγωνιστή Άγγελου στο δεύτερο μυθιστόρημα του Αντρέα Φραγκιά Η Καγκελόπορτα. Το θεωρητικό πλαίσιο που χρησιμοποιήσαμε είναι η μέθοδος χαρακτηρισμού που περιγράφει η Schlomit Rimmon-Kenan. Κατά τη θεωρία της η διαδικασία του χαρακτηρισμού είναι διαδικασία συγκέντρωσης διαφόρων δεικτών χαρακτήρα κατανεμημένων σε όλη την έκταση του κειμένου. Οι βασικοί τύποι κειμενικών δεικτών του χαρακτήρα είναι δύο: άμεσος προσδιορισμός και έμμεση παρουσίαση, στην οποία υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Η εργασία παρουσιάζει τους συγκεκριμένους δείκτες που χρησιμοποίησε ο αφηγητής και αναλύει τα κίνητρα των ηρώων.

Keywords

Αντρέας Φραγκιάς, δείκτες χαρακτήρα, λογοτεχνικός χαρακτήρας

Full Text:

PDF

References


Αγάθος, Θανάσης. 2005. ‘’Οι γυναικείοι χαρακτήρες στα μυθιστορήματα του Νίκου Καζαντζάκη.’’ διδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Γακός, Σωτήρης. 2010. ‘’Από τον Λοιμό στο Πλήθος του Αντρέα Φραγκιά: προσέγγιση σε μια δυστοπική πραγματικότητα.’’ μεταπτυχιακή εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Γιατρομανωλάκης, Γιώργης. 2000. ‘’Αντρέας Φραγκιάς, ο πεζογράφος ως αυτόπτης μάρτυρας.’’ Αντί, Περίοδος Β΄, Τεύχος 714, (Μάιος): 26-31.

Δημητρούλια, Τιτίκα. 2002. ‘’Η Καγκελόπορτα: ένα ιδιόμορφο μυθιστόρημα μαθητείας.’’ Διαβάζω, τεύχ. 426, (Φεβρουάριος): 101-103.

Καρβέλης, Τάκης. 1988. ‘’Αντρέας Φραγκιάς.’’ Στο Η μεταπολεμική πεζογραφία. Από τον πόλεμο του `40 ως τη δικτατορία του `67, τόμος Η΄, 8-29. Αθήνα: Σοκόλης.

Κοκκινίδου, Μαρία. 2009. ‘’Η πόλη στην πεζογραφία του Αντρέα Φραγκιά,’’ Θέματα λογοτεχνίας, τεύχ. 40, (Ιαν.-Απριλ): 96-106.

Κόστιτς Παχνόγλου, Τάμαρα. 2015. ‘’Οι χαρακτήρες της πεζογραφίας του Αντρέα Φραγκιά.’’ διδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κοτζιά, Ελισάβετ. 2004. ‘’Μερικές σημειώσεις για τα μυθιστορήματα Άνθρωποι και σπίτια, Καγκελόπορτα και Λοιμός του Αντρέα Φραγκιά. (Μάρτιος): 27-30.

Παγανός, Γ. Δ. 2000. ‘’Η Καγκελόπορτα και η πραγματικότητα της εποχής.’’ Αντί, Περίοδος Β΄, Τεύχος 714, (Μάιος): 56-58.

Παππάς, Γιάννης Η. 2012. ‘’Αφηγηματικές και ιδεολογικές δομές στο έργο του Αντρέα Φραγκιά’’ διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Rimmon-Kenan, Shlomith, 1987. Narative fiction: contemporary poetics. London and New York: Methuen.

Σταυροπούλου, Έρη. 2001. Προτάσεις ανάγνωσης για την πεζογραφία μιας εποχής. Αθήνα: Σοκόλης.

Τριάντου-Καψωμένου, Ιφιγένεια. 2009. ‘’Η Καγκελόπορτα του Αντρέα Φραγκιά, τεχνικές της αφήγησης.’’ Θέματα λογοτεχνίας, τευ. 40, (Ιαν.-Απρίλ.): 64-75.

Φραγκιάς, Αντρέας. 2002. Καγκελόπορτα. 16η έκδοση, Αθήνα: Κέδρος.

Χατζηβασιλείου, Βαγγέλης. 2009. ‘’Μεταξύ ρεαλισμού και αλληγορίας: η Καγκελόπορτα (1962) του Αντρέα Φραγκιά.’’ Θέματα λογοτεχνίας, τευ. 40, (Ιαν.-Απρίλ.): 76-81.
DOI: https://doi.org/10.22190/FULL211007004K

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0354-4702 (Print)

ISSN 2406-0518 (Online)