DAVORIN JENKO AND THE CULTURAL LIFE OF SLOVENES AND SERBS IN THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY

Gregor Jenuš

DOI Number
10.22190/FUVAM1602063J
First page
63
Last page
73

Abstract


Davorin Jenko was a choirmaster, conductor, musical tutor as well as, for almost half a century, a composer. Therefore, his life should be evaluated as marked by pedagogical and cultural-artistic work, and a fight for the national revival of Slovenes and Serbs within the Pan-Slavic movement. Ethnic relations in the romantic and post-romantic era were extremely tense. At the same time, that was an exceedingly important time for the Slovenes and the Serbs, a time that brought about cultural renaissance and development. In the late 19th century Jenko became one of the first representatives of the Romantic Era of Slovenian and late Serbian music. Despite his exceptional role in this cultural renaissance, during his lifetime he hasn’t received a proper place or honors in Slovenia. It was the Serbs who honored Jenko with full membership in the Serbian Royal Academy.


Keywords

Davorin Jenko, Naprej, zastava Slave!, Bože pravde, post-romanticism, national revival

Full Text:

PDF

References


Anonim. (1885). Davorin Jenko. Slovan, May 15, Nr. 10, 147–148 [1–2] .

Cvetko. D. (1955). Davorin Jenko. Doba – življenje – delo. Ljubljana: Slovenski knjižni zavod

Cvetko. D. (1980). Davorin Jenko. Ljubljana: Partizanska knjiga

Jenuš. G., F. Križnar. (Ed.). (2015). Davorin Jenko 1835–1914. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije

Mahkota. K. (Ed.). (1935). Davorin Jenko. Ljubljana: Založba Glazbene matice

Matović. A. (1997). Uloga Davorina Jenka u formiranju srpskog nacionalnog muzičkog pozorišta. In S. Rajičić (Ed.), 125 godina Narodnog pozorišta u Beogradu – Naučni skup povodom jubileja najstarijeg beogradskog teatra (1686–1993). Beograd: SANU

Petrović. Ž. (1993). Repertoar Narodnog pozorišta u Beogradu 1868–1914 – jubilarno izdanje povodom 125-godišnjice osnivanja Narodnog pozorišta u Beogradu (1886–1993). Beograd: Muzej pozorišne umetnosti Srbije

Prelić. M. (2010). Kako pamtimo Davorina Jenka. Traditiones, 39/1, 239–259.

Rakuša. F. (1890). Slovensko petje v preteklih dobah. Drobtinice za zgodovino slovenskega petja. Ljubljana: Narodna tiskarna

Sandić. A. (1885). K petindvajsetletnici Davorina Jenka skladbe ‘Naprej zastava Slave! Slovan, September 1, Nr. 17, 255–256 [13–14].

Smrekar. B. (2006). Prispevek Davorina Jenka k slovenskemu samospevu. Muzikološki zbornik, vol. 42, Nr. 2, 57–63.

Stojković. B. (1979). Istorija srpskog pozorišta od srednjeg veka do modernog doba (drama i opera). Beograd: Muzej pozorišne umetnosti Srbije.

Stritar. J. (1870). Glasba. Zvon. Lepoznanski list, December 15, Nr. 24, 385–387 [17–19].

Stritar. J. (1906). Lešniki. Knjiga za odraslo mladino. Klagenfurt. Online: http://sl.wikisource.org/wiki/Le%C5%A1niki,_1906#12._Na.C5.A1e_petje

Turlakov. S. (1994). Letopis muzičkog života u Beogradu 1840–1941. Beograd: Muzej pozorišne umetnosti

Vasić. A. (2009). Davorin Jenko, In Č. Popov (Ed.), Srpski biografski rečnik, knj. 4. Novi Sad: Matica srpska: 383–384.

Vodopivec. P. (2007). Kulturno-duhovne razmere na Slovenskem v 19. stoletju. Bogoslovni vestnik, Nr. 1, 10.
DOI: https://doi.org/10.22190/FUVAM1602063J

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Print ISSN: 2466-2887
Online ISSN: 2466-2895